mkv_000161548

ドクラテスに人質として拉致されてしまった沙織

mkv_000162563
mkv_000179888
mkv_000483665

「黄金聖衣」と引き換えで身柄を解放されることとなるが

mkv_000494531
mkv_000497341
mkv_000497789

約束を破られドクラテス配下の雑兵に連れ去られてしまう。

mkv_000499833
mkv_000747235
mkv_000786245
mkv_000879959

 おまけ 18話より

mkv_000717366
mkv_000746490
mkv_000796604 パノラマ写真
mkv_000803719

 おまけ 22話より

mkv_000285208
mkv_000584251
mkv_000617079
mkv_000971572
mkv_001323895