mkv_000141354

星矢達の活躍によって命の危機を脱した沙織

mkv_000128755
mkv_000144179
mkv_000153712
mkv_000136611
mkv_000158085
mkv_000438466

「教皇の間」に駆けつけ

mkv_000501729 パノラマ写真
mkv_000782171

教皇になりかわっていた黄金聖闘士サガ星矢の戦いを見守り

mkv_000949718
mkv_001044963
mkv_000969151

星矢達が敗れ、沙織自らがサガの相手をする事になるが

mkv_001057815
mkv_001060399
mkv_001200367
mkv_001201201
mkv_001215684
mkv_001245008

善の心が悪の心に打ち勝ったことでサガが自害し、戦いが終わる。

mkv_001250742
mkv_001289255
mkv_001295931
mkv_001298213