mkv_000609286

「メインプレドウィナ」の中に幽閉され、世界の水没を遅らせるために小宇宙を燃やし続ける沙織
 
mkv_000851404
mkv_000854822
mkv_000864123

星矢に救出され

mkv_000922233 パノラマ写真

ポセイドンと対峙するが

mkv_000937724
mkv_000967633
mkv_000967967
mkv_000975040
mkv_000982761

「鱗衣」を纏い万全のポセイドンに対し「アテナの聖衣」のありかも解らず生身の沙織では、分が悪く…。

mkv_001012803
mkv_001013262
mkv_001013596
mkv_001014648
mkv_001016557
mkv_001016807
mkv_001034784
mkv_001032841
mkv_001042458
mkv_001042515
mkv_001061688
mkv_001079561
mkv_001152737
mkv_001225356