mkv_000134247

「ジュデッカ」にて対峙する二人の神、冥王ハーデス女神アテナ

mkv_000525002

地上を守るためハーデス「グレーテストエクリップス」を止めるよう懇願した沙織は、代償に命を要求され

mkv_000539185
mkv_000541595
mkv_000564172
mkv_000612067

ハーデスに対し激高し、拳を向ける乙女座の黄金聖闘士シャカ

mkv_000682982
mkv_000683449
mkv_000712381
mkv_000713354
mkv_000867758

沙織シャカを庇い血を流し苦痛に顔を歪めるが

mkv_000864572
mkv_000892185 パノラマ写真

血を通して女神アテナの小宇宙に触れたハーデスが苦しみだし

mkv_000933093
mkv_000938610 パノラマ写真
mkv_000952631

の身体からハーデス追い出すことには成功するが

mkv_001117863
mkv_001120436
mkv_001120895

ハーデスの小宇宙に飲み込まれてしまい沙織は消息を絶ってしまう。

 おまけ

mkv_000595796mkv_000604141
mkv_000622604
mkv_001027151
mkv_001399087
mkv_000643288
mkv_001221495
mkv_001330819
mkv_001291724
mkv_001170526
mkv_001189567
mkv_001190793
mkv_000544386
mkv_000628243
mkv_000846007
mkv_000894059
mkv_000902831
mkv_000926446
mkv_000928150