mkv_000215350

光牙達を守るため、自らマルスの元に戻ったアリア。 
 
mkv_000215702
mkv_000218708mkv_000560360

闇に飲み込まれる沙織

mkv_000561128